Basic and applied sciences – Fundamentals of sustainable agriculture

Basiese en toegepaste wetenskappe – Grondbeginsels van volhoubare landbou

First Announcement

Date: 20 – 23 January 2020

Venue: University of the Free State, Bloemfontein

Bloemfontein, the capital city of the Free State Province in South Africa, is centrally situated in the middle of the country. The “City of Roses” is the sixth largest city in South Africa and lies on the main road, rail and air links between north and south, east and west. Bloemfontein is a Metro Municipality, but the country hospitality and peaceful atmosphere is almost tangible.

Accommodation: Each delegate is responsible for booking their own accommodation. Please book in good time.

Excursions / Workshop: On Wednesday there will be an excursion and a workshop. The workshop will be registered with SACNASP and participants will be able to claim CPD points. Congress attendees will have a choice to attend one of the two events. Please make your choice when registering.

Registration and submission of abstracts:

Registration will open soon (19 May 2019). Early bird registration will be open until midnight on 31 October 2019. More information on the programme, congress excursions, workshop and guidelines for presentations will be posted on the congress website as it becomes available.

Abstracts should be submitted before 30 September 2019. This is to allow enough time for the selection and editing processes. Notification of abstract acceptance shall be sent out before 31 October 2019.

Note: No changes to submission dates will be made or granted.

We count on your support to make this an outstanding scientific congress. Please react as soon as possible!

Dr Cobus Botha (Chair: Organising Committee)

REGISTRATION:

Register online at www.combinedcongress.org.za or via an affiliated society website.

Eerste Kennisgewing

Datum: 20 – 23 Januarie 2020

Plek: Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein

Bloemfontein, die hoofstad van die Vrystaat Provinsie in Suid-Afrika, is sentraal geleë in die middel van die land. Die “Stad van Rose” is die sesde grootste stad in Suid-Afrika en lê op die hoofweg, spoor- en lugskakels tussen noord en suid, oos en wes. Bloemfontein is ‘n Metroraad, maar die plattelandse gasvryheid en rustige atmosfeer is byna tasbaar.

Akkommodasie: Elke kongresganger is verantwoordelik vir hul eie akkommodasie-reëlings. Bespreek asseblief vroegtydig.

Ekskursies / Werkswinkel: Woensdag sal daar ‘n ekskursie en ‘n werkswinkel aangebied word. Die werkswinkel sal by SARNAP geregistreer wees, en deelnemers sal “CPD” punte kan eis. Kongresgangers sal ‘n keuse kan uitoefen om een van die twee te kan bywoon. Maak asseblief u keuse wanneer u registreer.

Registrasie en indiening van opsommings:

Registrasie sal binnekort oopmaak (19 Mei 2019). Vroeë registrasie sal oop wees tot om middernag op 31 Oktober 2019. Meer inligting oor die program, kongres-ekskursies, werkswinkel en riglyne vir sprekers sal op die kongres webwerf geplaas word soos dit beskikbaar raak.

Uittreksels moet voor 30 September 2019 ingedien word. Dit is om genoeg tyd vir die keurings- en redigeringsproses toe te laat. Kennisgewing van die aanvaarding van uittreksels sal voor 31 Oktober 2019 uitgestuur word.

Nota: Geen verandering aan indieningsdatums sal aangebring of toegestaan word nie.

Ons reken op u ondersteuning om dit ‘n uitstaande wetenskaplike kongres te maak. Reageer asseblief so spoedig moontlik!

Dr Cobus Botha (Voorsitter: Reëlingskomitee)

REGISTRASIE:

Registreer aanlyn by www.combinedcongress.org.za of via ‘n geaffilieerde vereniging webwerf.

© Copyright - Combined Congress | Website Developed by OOWEBOO