“Sustainable agricultural systems for food security in Africa”

Second Announcement and call for papers

Participants must finalize their extended abstracts and submit them by 15 October 2018.

DATE: 21-24 January 2019
VENUE: University of the Free State, Bloemfontein

Registration and submission of abstracts: You are requested to register for the 2019 Combined Congress before midnight on 15 November 2018 to benefit from the reduced registration fee and to make the task of the Organising Committee easier. Extended abstracts must be submitted online for evaluation before 15 October 2018. Full details of the requirements for the extended abstract and the Combined Congress online registration are obtainable from the Combined Congress website. Please also visit the websites of the participating Societies.

Important deadlines for Combined Congress 2019 are on the website.

Workshop.  Traditionally excursions were conducted on Wednesday afternoons. During 2019 this will be replaced with a Workshop titled “Conservation Agriculture”. Aspects pertaining no-till agriculture in rain-fed and irrigated crop production; alternative conservation systems to no-till agriculture; conservation agriculture in orchards and vineyards; soil fertility and fertilization management in conservation agriculture; and weed management in conservation agriculture will be dealt with during the workshop. This workshop will be registered with SACNSP and attendees would be able to claim CPD points.

We count on your support to make this an outstanding scientific congress. Please react as soon as possible!

Gert Ceronio  (Chair: Organising Committee)

REGISTRATION:
www.combinedcongress.org.za
or via an affiliated society website

Tweede Kennisgewing en uitnodiging vir referate

Deelnemers moet hul uitgebreide uittreksels finaliseer en teen 15 Oktober 2018, indien.

DATUM: 21-24 Januarie 2019
PLEK: Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein

Registrasie en indiening van uittreksel: U word versoek om voor middernag op 15 November 2018 vir die 2019 Gesamentlike Kongres te registreer en sodoende vir die laer registrasiefooi te kwalifiseer en ook om die Reëlingskomitee se taak te vergemaklik. Verlengde uittreksels moet voor 15 Oktober 2018 vir evaluering aanlyn ingedien word. Volledige inligting rakende die voorskrifte vir die uitgebreide uittreksel en die elektroniese registrasie vir die Gesamentlike Kongres is op die Kongreswebwerf beskikbaar. Besoek gerus ook die deelnemende Verenigings se webwerwe.

Belangrike sperdatums vir die Gesamentlike Kongres 2019 is op die webwerf geplaas.

Werkswinkel: Tradisioneel is ekskursies op Woensdag middae gehou. Gedurende 2019 sal dié met ’n werkswinkel getiteld “Conservation Agriculture” vervang word. Aspekte rakende geenbewerking in droëland en besproeiingsgewasproduksie; alternatiewe bewarings stelsels as geenbewerking landbou; grondvrugbaarheid en bemestingsbestuur in bewaringslandbou; en onkruid bestuur in bewaringslandbou sal onder die loep geneem word tydens die werkswinkel. Dié werkswinkel sal ook by SACNSP geregistreer word en deelnemers kan hul “CPD” punte opeis.

Ons maak op u ondersteuning staat om hierdie ’n uitstaande wetenskaplike kongres te maak. Reageer asseblief so spoedig moontlik!

Gert Ceronio  (Voorsitter: Reëlingskomitee)

REGISTRASIE:
www.combinedcongress.org.za
of via ‘n geaffilieerde vereniging webwerf

© Copyright - Combined Congress - Website design by OOWEBOO