“Sustainable agricultural systems for food security in Africa”

First Announcement

DATE: 21-24 January 2019
VENUE: University of the Free State, Bloemfontein

Accommodation: Each delegate is responsible for booking own accommodation. Please book in good time. No residence accommodation will be available. A list of accommodation will be included with the second announcement and will be available on the congress website.

Excursions:  Mid-congress tours of interest to members of the different societies will be offered.  We also envisage mid-congress workshops. Please make your choice when you register.

Registration and submission of abstracts:
Please register as soon as possible, but before
18 November 2018 via the websites below.  More information on the programme, congress excursions, and guidelines for presentations will be posted on the congress website as it becomes available.

Abstracts should be submitted before 15 October 2018.  This is to allow enough time for the selection and editing processes.  Notification of abstract acceptance shall be sent out before 6 November 2018.   Early bird registration will close at midnight on 18 November 2018. Note: No changes to submission dates will be made or granted.

The Free State is bordered by six of the countries remaining eight provinces and Lesotho. No wonder it is known as the Hartland” of South Africa. This hospitable province has a diverse landscape where various grain crops, vegetables, fruits, as well as industrial crops are produced on a variety of soil forms under both dry land and irrigation. The Free State is thus not only the “Heartland” of the country, but can also lay claim to being the breadbasket of South Africa.

The Free Sate, Bloemfontein and particularly the University of the Free Sate look forward to your registration and participation in this prestigious event.

Agricultural greetings

Gert Ceronio  (Chair: Organising Committee)

REGISTRATION:
www.combinedcongress.org.za

Eerste Kennisgewing

DATUM: 21-24 Januarie 2019
PLEK: Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein

Akkommodasie: Elke kongresganger is verantwoordelik vir eie akkommodasie-reëlings. Bespreek asseblief vroegtydig. Geen akkommodasie is in koshuise beskikbaar nie. ’n Lys van akkommodasie sal saam met die tweede kennisgewing en op die kongres webwerf beskikbaar gestel word.

Ekskursies: Mid-kongres toere, wat lede van die verskillende verenigings sal interesseer, sal aangebied word. Ons beoog ook mid-kongress werkswinkels. Maak asseblief u keuse wanneer u registreer.

Registrasie en indiening van opsommings:
Registreer asb. so gou moontlik, maar voor
18 November 2018 via die webwerwe hieronder.  Meer inligting oor die program, kongres-ekskursies en riglyne vir sprekers sal op die kongres webwerf geplaas word soos dit beskikbaar raak.

Uittreksels moet voor 15 Oktober 2018 ingedien word.  Dit is om genoeg tyd vir die keurings- en redigeringsproses toe te laat.  Kennisgewing van die aanvaarding van uittreksels sal voor 6 November 2018 uitgestuur word.  Vroeë registrasie sluit om middernag op 18 November 2018. Nota: Geen verandering aan indienings datums sal aangebring of toegestaan word nie.

Die Vrystaat word begrens deur ses van die land se oorblywende agt provinsies en Lesotho. Geen wonder dat dit as die “Hartland” van Suid-Afrika bekendstaan nie. Diè gasvrye provinsie besit ʼn diverse landskap waar verskeie grane, groentes, vrugte en industriële gewasse op ʼn verskeidenheid grondvorms geproduseer word, beide onder droëland en besproeiing. Die Vrystaat is dus nie net die “Hartland” van Suid-Afrika nie, maar kan ook aanspraak maak op die titel van die broodmandjie van die land.

Die Vrystaat, Bloemfontein en veral die Universiteit van die Vrystaat sien uit na u registrasie en deelname aan die gesogte gebeurtenis.

Landbougroete

Gert Ceronio  (Voorsitter: Reëlingskomitee)

REGISTRASIE:
www.combinedcongress.org.za

© Copyright - Combined Congress - Website design by OOWEBOO