“Sustainable agricultural systems for food security in Africa”

First Announcement

DATE: 14 – 18 January 2018
VENUE: Bridgeways Conference Venue (Ratanga Junction)

BRIDGEWAYS CONFERENCE VENUE@ RATANGA JUNCTION
Situated in Century City @ Ratanga Junction, a mere 10-15 minute transfer from the Mother City & Cape Town Airport you will find the perfect conference & events venue boasting exquisite catering; outstanding hospitality and within close proximity to ample hotel accommodation.

Century City is the ultimate commercial address, enveloping the head offices of some of the leading companies in South Africa today. Be a part of the vibrancy, be in the right place at the right time with over 500 companies, including national and regional head offices of some of South Africa’s blue-chip corporates.

Ratanga Junction is Cape Town’s only amusement park and is situated next to Cape Town’s largest retail shopping mall, Canal Walk – Another Cape Town Gem!

A bit about the rides you will be experiencing:
The Cobra: This is one of the most challenging rides a suspended looping coaster which catapults riders from a height of 32m along 779m of track at up to four times the force of gravity and speeds of close to 100km/h. Congo Queen: Climb aboard the swinging boat, and watch the others shrink and grow as you go.

THEME: Sustainable agricultural systems for food security in Africa.

ACCOMMODATION: Each delegate is responsible for booking their own accommodation. Please book in good time. A list of accommodation around the venue is available. You can book your accommodation at the same time when registering.

Hotel’s within close proximity of the venue:

  • Century City Hotel
  • The Colosseum Hotel
  • The Stay Easy Hotel
  • Marriott Crystal Towers Hotel
  • Island Club Hotel and Apartments

EXCURSIONS: A selection of mid-congress tours of interest to members of the different societies will be offered. Please make your choice when you register.

REGISTRATION AND SUBMISSION OF ABSTRACTS:
Registration will open soon. Early bird registration will be open until midnight on 30 November 2017 . More information on the programme, congress excursions, and guidelines for presentations will be posted on the congress website as it becomes available.

ABSTRACTS SHOULD BE SUBMITTED BEFORE 30 SEPT 2017.
This is to allow enough time for the selection and editing processes.
Notification of abstract acceptance shall be sent out before 31 October
2017.
Note: No changes to submission dates will be made or granted.

ABSTRACT SUBMISSION:
Abstract to be loaded on the Combined Congress website
http://combinedcongress.org.za/
Abstract guidelines available on the site:
http://combinedcongress.org.za/guide-for-abstracts-and-presentations/

REGISTRATION:
Please contact the conference secretariat for any registration enquiries
africacombinedcongress2018@tourvestdm.com

Prof Nic Kotze (Chair: LOC)

Eerste Kennisgewing

DATUM: 14 – 18 Januarie 2018
PLEK: Bridgeways Konferensie Sentrum (Ratanga Junction)

BRIDGEWAYS KONFERENSIE SENTRUM BY RATANGA JUNCTION
Geleë in Century City by Ratanga Junction, slegs 10-15 minute se rit van die Moederstad en Kaapstad Lughawe, vind u die perfekte konferensie en gebeurtenis fasiliteit met fantastiese kos, uitstaande gasvryheid en naby vele hotel akkommodasie.

Century City is die ideale kommersiële adres, met die hoofkantore van party van die mees vooraanstaande maatskappye in Suid Afrika vandag as bewys. Wees deel van die bruisende atmosfeer, wees op die regte plek op die regte tyd met meer as 500 maatskappye, insluitende die nasionale en streekshoofkantore van sommige Suid-Afrikaanse ‘blue-chip’ korporatiewe.

Ratanga Junction is die Kaap se enigste pretpark en is geleë langs Kaapstad se grootste kleinhandel inkopiesentrum, Canal Walk – nog ‘n Kaapse Juweel!

Meer oor die ritte wat u sal ervaar:
Die Kobra: Hierdie is een van die mees uitdagenste ritte, ‘n hangende krullende tuimeltrein wat mens tuimel van ‘n hoogte van 32m langs ‘n spoor van 779m tot vier keer die krag van swaartekrag teen ‘n spoed van naby 100km/uur. ‘Congo Queen’: Klim aan boord die swaaiende boot en kyk hoe ander mense kleiner en groter word soos u gaan.

TEMA: Volhoubare landbousisteme vir voedselsekuriteit in Afrika.

AKKOMMODASIE: Elke persoon is verantwoordelik om sy/haar eie akkommodasie te bespreek. Bespreek asseblief vroegtydig. ‘’n Lys van akkommodasie naby aan die fasiliteite is beskikbaar. U kan die akkommodasie bespreek dieselfde tyd as wat u registreer.

Hotelle naby die konferensiegeriewe:

  • Century City Hotel
  • The Colosseum Hotel
  • The Stay Easy Hotel
  • Marriott Crystal Towers Hotel
  • Island Club Hotel and Apartments

UITSTAPPIES: Verskeie mid-kongres toere, wat lede van die verskillende vereenigings sal interesseer, sal aangebied word. Maak asseblief u keuse wanneer u registreer.

REGISTRASIE EN INDIENING VAN UITTERKSELS:
Registrasie sal binnekort oopmaak. Vroeë registrasie sal oop wees tot om middernag op 30 November 2017. Meer inligting oor die program, kongres-ekskursies en riglyne vir sprekers sal op die kongres webwerf geplaas word soos dit beskikbaar raak.

UITTREKSELS MOET VOOR 30 SEPTEMBER 2017 INGEDIEN WORD.
Dit is om genoeg tyd vir die keuring en redigeringsproses toe te laat. Kennisgewing van die aanvaarding van uittreksels sal voor 31 Oktober 2017 uitgestuur word.
Nota: Geen verandering aan indienings datums sal aangebring of toegestaan word nie.

UITTREKSEL INDIENING:
Uittreksels moet gelaai word op die gekombineerde Kongres webwerf
http://combinedcongress.org.za/
Uittreksel is beskikbaar op die webwerf:
http://combinedcongress.org.za/guide-for-abstracts-and-presentations/

REGISTRASIE:
Kontak asseblief die konferensie sekretariaat vir enige registrasie navrae
africacombinedcongress2018@tourvestdm.com

Prof Nic Kotze (Voorsitter: LOC)

© Copyright - Combined Congress - Website design by OOWEBOO